Davetler

1. Sempozyum Mart 2019

Psikoterapi Enstitüsü 2019 Sempozyumlar Serisi – 1 “İLERLEMEYEN TERAPİLER: TERAPİDE TIKANMA SEMPOZYUMU” Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri 16-17 Mart 2019 Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu BAŞVURU İÇİN –> TIKLAYINIZ! A M A Ç İlerlemeyen Terapiler: Terapide Tıkanma Sempozyumu’nun amacı; Türkiye’deki ruh sağlığı profesyonellerinin terapi seanslarında ilerlemelerini  engelleyen farklı faktörleri belirleyerek bunlara yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesidir. H E…

2.Sempozyum 2019 – “DİRENÇ Mİ YOKSA KENDİNİ SAVUNMAK MI?

Psikoterapi Enstitüsü 2019 Sempozyumlar Serisi – 2   “DİRENÇ Mİ YOKSA KENDİNİ SAVUNMAK MI?   PSİKOTERAPİDEN KOPMA(DROP-OUT) SEMPOZYUMU”   Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri   Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri   20-21 Nisan 2019   Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu   BAŞVURU İÇİN –> TIKLAYINIZ!       A M A Ç Psikoterapiden Kopma (Drop-Out) Sempozyumunun Amacı;  Psikoterapi sürecinde terapistten bağımsız olarak…

3. Sempozyum Mayıs 2019

Psikoterapi Enstitüsü 2019 Sempozyumlar Serisi – 3 “NARSİSİZM SEMPOZYUMU” Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri 17-18 Ağustos 2019 Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu BAŞVURU İÇİN –> TIKLAYINIZ AMAÇ Narsisizm Sempozyumu’nun amacı; Kendilik bozukluğu olarak  narsisizmin çok yönlü bir incelemesini yaparak Türkiye’deki ruh sağlığı profesyonellerinin bu konudaki bilgi birikim ve becerilerinin geliştirilmesidir. HEDEF   Narsisizm Sempozyumuyla; Gelişimsel dönemlerle narsisistik…

Psikoterapi Enstitüsü 2019 Sempozyumlar Serisi – 4 “SEN, BEN, BİZ ÜÇGENİNDE ÇİFT TERAPİSİ” SEMPOZYUMU

Psikoterapi Enstitüsü 2019 Sempozyumlar Serisi – 4 “SEN, BEN, BİZ ÜÇGENİNDE ÇİFT TERAPİSİ” SEMPOZYUMU Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri 22-23 Haziran 2019 Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu BAŞVURU İÇİN –> TIKLAYINIZ! A M A Ç “SEN, BEN, BİZ ÜÇGENİNDE: ÇİFT TERAPİSİ” Sempozyumunun Amacı;  Türkiye’deki ruh sağlığı profesyonellerinin çiftlerle çalışırken kullandıkları farklı terapi yaklaşımları ile ilgili bilgi ve…

5. Sempozyum 2019

Psikoterapi Enstitüsü 2019 Sempozyumlar Serisi – 5 “OYUN BAHÇESİNDE PSİKOTERAPİ: ÇOCUK PSİKOTERPİLERİNE BÜTÜNCÜL BAKIŞ” SEMPOZYUMU Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri 20-21 Temmuz 2019 Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu BAŞVURU İÇİN –> TIKLAYINIZ! A M A Ç “OYUN BAHÇESİNDE PSİKOTERAPİ: ÇOCUK PSİKOTERAPİLERİNE BÜTÜNCÜL BAKIŞ” Sempozyumunun Amacı;  Türkiye’deki ruh sağlığı profesyonellerinin çocuklarla çalışırken kullandıkları farklı terapi yaklaşımları ile ilgili…

6. Sempozyum 2020 – KORUYUCU RUH SAĞLIĞINDA EKİP ÇALIŞMASI “BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR”

Psikoterapi Enstitüsü 2020 Sempozyumlar Serisi – 6 “Koruyucu Ruh Sağlığında Ekip Çalışması- Birlikten Kuvvet Doğar” SEMPOZYUMU Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri 02 Şubat 2020 Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu BAŞVURU İÇİN –> TIKLAYINIZ! AMAÇ: Koruyucu ruh sağlığı çalışmalarında uzmanların,  danışanı yönlendirme ve takip etme sürecinde sağlıklı bir yol izleyebilmesi adına; psikiyatristler, doktorlar, psikolojik danışman ve rehberler, psikologlar, sosyal…

 

Sempozyum Davet

Psikoterapi Enstitüsü 2020 Sempozyumlar Serisi – 6

“Koruyucu Ruh Sağlığında Ekip Çalışması- Birlikten Kuvvet Doğar” SEMPOZYUMU

Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri

Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri

02 Şubat 2020

Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu

BAŞVURU İÇİN –> TIKLAYINIZ!

AMAÇ:

Koruyucu ruh sağlığı çalışmalarında uzmanların,  danışanı yönlendirme ve takip etme sürecinde sağlıklı bir yol izleyebilmesi adına; psikiyatristler, doktorlar, psikolojik danışman ve rehberler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri ve rehberlik araştırma merkezleri perspektifinde işbirliği içinde sürecin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.

HEDEF:

Ruh sağlığı alanında yapılan işlerin tek bir profesyonel grup tarafından yerine getirilmesi mümkün değildir. Bu durum ruh sağlığı alanında ekip çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Ruh sağlığı uzmanlarının çalışmalarını etkili bir şekilde yerine getirmeleri önem arz etmektedir.  Çünkü etkili ekip çalışmasının ruh sağlığında birçok faydası bulunmaktadır.  Bu çalışmada, koruyucu ruh sağlığında ekip çalışmasının nasıl yapılabileceği ve faydaları üzerinde durulacaktır.

Koruyucu ruh sağlığında ekip çalışması sempozyumu ile; danışanın sağlıklı bir şekilde yönlendirilmesi, takip edilmesi ve önleyici çalışmaların öğrenilerek, yanlış yönlendirme sürecinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

KONULAR:

Psikiyatristler, doktorlar, psikolojik danışman ve rehberler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri ve rehberlik araştırma merkezleri perspektifinde aşağıdaki başlıklara değinilecektir.

  1. Hangi durumlarda yönlendirme yapılmalıdır?
  2. Yönlendirme sürecinde ve takibinde neler yapılmalıdır?
  3. Yönlendirme sürecinde karşılaşılan güçlükler nelerdir?
  4. Ruh sağlığı alanında önleyici çalışmalar nelerdir?
  5. Takip çalışmaları nasıl yapılmalıdır?
  6. Ruh sağlığı alanında işbirliğinin avantaj ve önemi nedir?

Çözüm Ortaklarımız

Araç çubuğuna atla