Yerli Konuşmacılar

 Uzm. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ, 1958 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Kayseri’de tamamladı. Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi’nde 1978 yılında başladı. 1986 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıp fakültesinde okuduğu yıllarda İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü’nü 1983 yılında bitirdi. 1986-88 yıllarında Kayseri İncesu ilçesinde zorunlu hizmetini tamamladı. TAKSAN Takım Tezgahları Sanayii Anonim Şirketinde uzun yıllar iş yeri hekimliği yaptı. Aynı yıllarda Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde bir süre Siyaset Psikolojisi üzerine yüksek lisans çalışması yaptı. 1989-93 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında İşyeri Hekimliği üzerine doktora çalışmasını tamamladı. 1994-97 yılları arasında Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık eğitimini aldı. Daha sonra İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık denkliğini aldı. 

2005’ten bu yana kurucusu olduğu Psikoterapi Enstitüsü’nde ruh sağlığı profesyonellerine yönelik olarak geliştirdiği Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programını devam ettirmektedir. Ayrıca Hipnoz, Rüya Çalışması ve Masterson Yaklaşımı üzerine düzenli eğitimler vermektedir.

Psikoterapi Enstitüsü başkanı olarak uluslararası pek çok kuruluşla kurumsal sözleşmeler imzalamış ve birçok psikoterapi ekolünün Türkiye temsilciliği ve eğitim planlamacısı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Eğitim işbirliği içinde olduğu kurumlar ve yaklaşımlar arasında Personality Disorders Institute (Aktarım Odaklı Terapi), Emotion-Focused Therapy Clinic (Duygu Odaklı Terapi) ve Levenson Institute for Training (Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi) bulunmaktadır.

Bütüncül Psikoterapi Birliği SEPI ve Duygu Odaklı Terapi Birliği IsEFT Türkiye temsilcisi, Kendilik Psikolojisi Birliği IAPSP kurumsal üyesidir. Psikoterapi Enstitüsü Derneği başkanı ve SEPI Danışma Kurulu üyesidir.

Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Derneği (SEPI) tarafından 2017 Arnkoff & Glass Yılın Bölgesel Ağ Temsilcisi Ödülü’ne layık görülmüştür. Türkiye’nin ilk bütüncül psikoterapi kongresi olan 1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi’nin düzenlenmesine liderlik etmiştir.

Konu ile ilgili birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Başlıca kitapları arasında Bütüncül PsikoterapiHipnoz 1-2Alerji ve Deri Hastalıklarında HipnoterapiCinsel Problemlerde HipnoterapiHipnotik Yaş GerilemesiAnksiyete Bozuklukları ve Tedavisi, Masterson Yaklaşımına Genel Bakış ve Jung’un Öznelliğinde Kuramlar Arası Bir Gezinti yer alır. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, Unified Psychotherapy and Clinical Science dergisi ve Azerbaycan Psikiyatri dergisinin yayın kurulundadır.

Ayrıca Aktarım Odaklı Psikoterapi, Duygu Odaklı Terapi, Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi ve Masterson Yaklaşımı Sertifikalı Psikoterapisttir.

 

 

 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çorak, Afyon Lisesi’ni ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri Bölümünde hipnosujestif psikoterapi alanında staj yaptı (1992). Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda öğrenme ve hafıza mekanizmalarını araştıran ve bir Alzheimer modeli öneren tezini savunarak ihtisasını tamamladı (1996). 1998’de öğretim üyesi oldu. 1994-2002 yılları arasında dinamik psikoloji, davranış nörolojisi ve nörofelsefe üzerine halka açık dersler verdi. 2001-2005 yılları arasında Yeditepe Üniversitesinde Hipnozun nörofizyolojisi, 2005’ten itibaren ise Psikoterapi Enstitüsünde davranış nörolojisi ve psikanalitik psikoterapiler üzerine dersler verdi. Psikoterapi Enstitüsü’nden psikanalitik psikoterapi eğitimi yanısıra, Masterson Enstitüsü’nden 5 yıl ve Personality Disorders Institute’ten (Cornell Un) 2 yıl süpervizyon aldı. Nöropsikanaliz, nörofelsefe ve kendilik bozuklukları ilgi alanlarıdır.

 

 

 

 

 

 

Klinik Psk. Begüm UÇMAN, 1989 yılında Isparta’da doğdu. İlkokul ve liseyi burada tamamladıktan sonra 2009-2013 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalını başarı ile bitirdi. 2013 yılında çalışmaya başlayarak farklı kademedeki kurumlarda çocuk ve ergenlere danışmanlık hizmeti verdi. Aynı zamanda yetişkinlerle terapi ve danışmanlık yaptı. 2018 yılında Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine başladı. Şimdi Silivri’de bulunan Anka Psikolojik Destek ve Eğitim Derneğinde çocuk, ergen ve yetişkinlere bütüncül psikoterapi hizmeti sunmaktadır. Bütüncül Psikoterapi yaklaşımı ile problemleri derinlemesine inceleyen farklı sorunlara farklı terapi teknikleri uygulanmaktadır. Bunlar; Davranışçı yaklaşımlar, Bilişsel yaklaşımlar, Psikodinamik yaklaşımlar ve Varolşuşçu yaklaşımlardır. “Bilişsel- davranışçı psikoterapi, Ego Psikolojisi, Nesne İlişkileri, Masterson yaklaşımı, Aktarım Odaklı Psikoterapi, Kendilik Psikolojisi, İlişkisel Psikanaliz, Transaksiyonel Analiz, Varoluşçu Psikoterapi” gibi ekollerin kuram ve tekniklerini kullanarak danışanın ihtiyaçlarına göre şekillenen dinamik bir psikoterapi yaklaşımı uygulamaktadır.

 

 

 

Sibel Demir ,Bursa’da doğdu. İlköğretim ve liseyi Bursa’ da tamamladıktan sonra lisans eğitimini Pamukkale Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde bitirmiştir. 2009 yılından itibaren okulların rehberlik servislerinde çalışıyor olup, halen psikolojik danışman olarak çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel terapiler yürütmektedir. Mesleki gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim, seminer, sempozyum ve kongrelere katılmaya devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

Psikolojik Danışman \ Psikoterapist Tuba İNCE, 1991 Muğla doğumlu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Muğla’da okudu. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden 2014 yılında mezun oldu. 2014 yılından itibaren çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel terapileri sürdürmektedir. Temel ilgi alanı psikoterapi uygulamalarıdır. Güncel olarak psikoterapi alanındaki değişiklikleri takip etmektedir.

Katıldığı Eğitimler;

* Ağustos -Kasım 2016 Psikoterapi Enstitüsü, Darıca, Kocaeli

Masterson Yaklaşımı 4. Eğitim (96 saat) “Uzm. Dr. Tahir Özakkaş, Dr. Ahmet ÇORAK, Uzm. Dr. Betül SEZGİN ”

* Aralık 2016 Dinamik Terapi Eğitim ve Aile Danışmanlık Merkezi, İstanbul

Travmayı İmajinasyonla Duyarsızlaştırma ( 4 saat) ” Uzm. Psikolojik Danışman & Psikoterapist Mehmet Akif AYDIN”

* 2016 – 2017 Psikoterapi Enstitüsü, Darıca, Kocaeli

Bütüncül Psikoterapi Eğitimi, Teorik Eğitim (288 saat) “Uzm. Dr. Tahir Özakkaş”

* 23 – 24 Eylül 2017 CİSED, Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi “Prof. Dr. Vamık Volkan”

* 29 – 30 Eylül, 1 Ekim 2017 Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi

* 2017 – 2018 Psikoterapi Enstitüsü, Darıca, Kocaeli

Bütüncül Psikoterapi Eğitimi, Formülasyon (288 saat) “Uzm. Dr. Tahir Özakkaş

* 21 – 23 Eylül 2018 2. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi

* 2018 – 2019 Maarif Eğitim Kurumları, Çankaya, Ankara

Aile Danışmanlığı, (464 saat) ”Uzm. Klinik Psikolog Azim Şengül”

* 2018 – Devam Psikoterapi Enstitüsü, Darıca, Kocaeli

Bütüncül Psikoterapi Eğitimi, Süpervizyon (288 saat) “Uzm. Dr. Tahir Özakkaş”

 

 

 

 

Psk.Yaprak GÜLMEZ, 1989 Afyonkarahisar’da doğdum. İlköğretim ve Liseyi Isparta’da tamamladıktan sonra 2007-2012 Uludağ Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünü bitirdim. 2012 yılının güz döneminde öğrenci değişim programları aracılığıyla alanıma katkıda bulunmak için Torino Üniversitesi (Universita di Torino-Pscychology) eğitim gördüm. mezun olduktan sonra farklı kurumlarda çocuk ve ergenlerle danışmanlık hizmeti verdim. Şu an İstanbul/Silivri’de bulunan Anka Psikolojik Destek Merkezinde çocuk ergen ve yetişkinlerle çalışmalarıma devam etmekteyim. Çocuklarla Deneyimsel Oyun terapisi; ergen ve yetişkinlerle bütüncül psikoterapi hizmeti sunmaktayım. 

 

 

 

 

 Klinik Psk. Tuğba AK, 1984 yılında Sinop/Boyabat’ta doğdu. İlkokul ve ortaokulu burada tamamladıktan sonra liseyi Çankırıda tamamladı. 2002-2007 yılında Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalını başarı ile bitirdi. 2008-2009 yılında M.E.B de çalışmaya başladı. Yüksek Lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında tamamlamış olup tez konusu “üniversite öğrencilerinde sosyal görünüş kaygısı çocukluk çağı travmaları, yalnızlık ve problemli internet kullanımı”dır. Np İstanbul nöropsikiyatri hastanesinde staj yaptı. Şimdi ergen ve yetişkinlere bütüncül psikoterapi hizmeti sunmaktadır. Dinamik yönelimli bütüncül Psikoterapi yaklaşımı ile problemleri derinlemesine inceleyen farklı sorunlara farklı terapi teknikleri uygulanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

Psikoterapist Ayşe ERENLER, 1988 Kırıkkale doğumlu. ilköğretim ve orta öğrenimini Kırıkkale’de tamamlamış, 2007 yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü kazanmıştır. 2011 yılında mezun olduktan sonra çalışmalarına özel eğitimler, seminerler, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile devam etmektedir. Bütüncül Psikoterapi Teori eğitimini tamamlamış, formulasyona halen devam etmektedir.  Bütüncül Psikoterapi; Klasik Psikanaliz, Bağlanma-Ayrışma(Bowlby), Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi, Ego Psikolojisi, Nesne İlişkileri, Aktarım Odaklı Psikoterapi, Masterson Yaklaşımı, Kendilik Psikolojisi, İlişkisel Psikanaliz, Transaksiyonel Analiz, Varoluşçu Psikoterapi gibi kuram ve ekollerin birleşimden oluşan danışan odaklı terapi biçimidir.Çiftlere ve ailelere yönelik Duygu odaklı çift terapisi eğitimini tamamlamıştır. Çocuklara yönelik Oyun Terapisi, Çocuk Değerlendirme Testleri ve ZekaTestleri(CAS) eğitimlerini tamamlamış ve birçok kongre ve sempozyuma katılmıştır. Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce Rehberlik Araştırma Merkezi ve Romanya ortaklı parçalanmış aile çocuklarına yönelik ‘Let’s Share Our Ploblems’ isimli Comenius Projesi’nin 2 yıl eğitim koordinatörlüğünü yürütmüştür.2012-2013 yıllarında çalışmalarından ötürü Düzce Valiliği tarafından Başarı Belgesiyle ödüllendirilmiştir. Ayşe Erenler evli ve bir kız çocuk annesidir. Ayşe Ereneler çalışmalarına özel anaokullarına yönelik seminerler, eğitimler ve danışmanlık hizmetleriyle devam etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 Psikolojik Danışman Ali ULUDAĞ,1981 yılında Manisa’da doğdu. İlköğretim ve liseyi Manisa Alaşehir’de okuduktan sonra 1999 yılında Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü kazandı. Üniversite eğitimini ve askerliğini bitirdikten sonra özel eğitim gereksinimli bireylerin eğitim gördüğü özel bir rehabilitasyon merkezinde 3 yıl psikolojik danışmanlık yaptı. 2010 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığında Psikolojik Danışman olarak görev yapmaktadır.  

 

 

 

 

 

Psikoterapist Ahmet KUŞ, 1987 yılında Kahramanmaraş Türkoğlu’nda dünyaya geldim. Aynı ilçede ilköğretim ve liseyi tamamladım. Üniversite eğitimimi 2006-2010 yılları arasında Çukurova üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde tamamladım. Farklı kurumlarda psikolojik danışman olarak çalıştıktan sonra 2016 yılında Psikoterapi Enstitüsünde Bütüncül Psikoterapi eğitimiyle psikoterapi serüvenine başladım ve Kahramanmaraş’ta özellikle yetişkin ve ergenlerle çalışarak devam etmekteyim.

 

 

 

 

 

Azize Gül OZAN, Çocuk, Ergen ve Yetişkin Psikoterapisti | Oyun Terapisti | Aile ve Çift Terapisti | Cinsel Terapist

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde, Master eğitimini  Arel Üniversitesi Psikoloji bölümünde “Evli bireylerin evlilik uyumu ve depresyon düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi”başlıklı tez çalışması ile tamamladı. Yüksek lisans tez çalışmasını; Letonya’da, 2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016 kongresinde sundu.

Bu çalışması ile Arel Üniversitesi 2016-2017 Bilimsel Araştırma Ödülüne layık görülmüştür.

20 yıldır devam ettiği meslek yaşamında birçok özel okul, kurum ve şirkete eğitim ve danışmanlık veren Azize Gül Ozan, Aile ve Çift Terapileri, Çocuk ve Ergen Terapileri, Bireysel Terapiler uygulamakta, birçok kurumda test, eğitim ve seminer çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 

 

 

 

Dr Emrah Ergin / Hekim, Psikoterapist

Karabük’te doğdu. İlk ve orta öğretimini Karabük’te tamamladı. Üniversite eğitimini Antalya’da sürdürdü. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2006 yılında mezun oldu. 6 yıl Cizre’de, 2 yıl Çankırı’da Sağlık Grup Başkanlığı, sağlık ocağı hekimliği, aile hekimliği ve ambulans komuta kontrol merkezi hekimliği görevlerinde bulundu. UMKE(Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri)’de hekim olarak yer aldı. Çeşitli toplumsal organizasyonlarda görev aldı. 4 yıl önce devlet memurluğu görevinden ayrılarak İstanbul’a yerleşti. 2 yıl Balıklı Rum Hastanesi’nde 2 yıl Fransız Lape Hastanesi’nde madde bağımlılığı ve psikiyatri alanında çalıştı. Psikoterapi Enstitüsü’nde Bütüncül Psikoterapi eğitimi aldı. Halen İde Terapi Merkezi’nde aynı alanda bireysel psikoterapist olarak çalışmalarına devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

GİZEM ERGEN

 EĞİTİM BİLGİLERİ

ALİ NAKİ ERENYOL ANADOLU LİSESİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ BİLİŞSEL REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS (MEZUN)

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS (MEZUN)

KURSLAR

NLP(neuro linguistic program eğitimi APA onaylı diploma

ELEKTROENSEFALOGRAFİ (EEG) KULLANIMI

FONKSİYONEL YAKIN KIZILÖTESİ SPEKTROSKOPİ (FNIRS) KULLANIMI

DENEY HAYVANLARI KULLANIMI

AFAZİ REHABİLİTASYONU

NÖROPSİKOMETRİ TESTLERİ VE DİL TARAMA TESTLERİ

ROBOTİK KODLAMA

HİPNOTERAPİ

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ

DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ

Prof.Dr.Medaim Yanık Dissosiyatif kimlik bozukluğu Teori Eğitimi ve Süpervizyon

 

 

 

 

 

Psikolog Harun GÜNDÜZ, 1989 yılında Uşak’ta doğdu.2007senesinde Uşak Lisesi’nden mezun olduktan sonra ,2008 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandı.2011 yılında Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümüne yatay geçiş yaparak 2013 yılında Psikoloji lisansını tamamladı.2014 yılında Uşak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Eğitim İyileştirme Bürosunda Psikolog olarak görev yapmaya başladı. Çalıştığı kurumda madde bağımlısı ve Antisosyal Kişilik Bozukluğu , Anksiyete bozuklukları ( panik, agora fobi, sosyal fobi, özgül fobi, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu), depresyon, yeme bozuklukları, ağrı bozukluğu, bağımlılık, öğrenciler için sınav kaygısı olan danışanlarla çalışmaktadır.2015 yılında İzmir Motive Psikolojik Hizmetler ve Bilişsel Davranışçı Terapi Derneği aracılığı ile Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR, Yrd. Doç Dr. Vahdet GÖRMEZ ,Doç. Dr. Levent SÜTÇİGİL tarafından yürütülen Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (I.Modül) (2015) tamamladı.2016 yılı Temmuz ayında Psikoterapi Enstitüsü 15.Bütüncül Psikoterapi Eğitimine başlayan Psikolog Harun GÜNDÜZ Bilişsel Terapi ve Şiir Terapi alanındaki çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 

 

 

 

 

  Yasemin COŞGUN, 1986 Konya Akşehir doğumluyum. ilk ve orta öğrenimimi Akşehir de tamamladım. 2004 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü kazandım ve 2008 yılında mezun oldum. 2008 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığında Rehber Öğretmen olarak görev yapmaktayım. 2016 yılından itibaren Psikoterapi Enstitüsünden Bütüncül Psikoterapi Eğitimi almaya devam ediyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psikolojik Danışman Yasemin ŞAHİN, 2012 yılında Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca ”Çocuk ve Ergen Psikoterapisi”, ”Aile Danışmanlığı”, ”Çocuklarda Uygulanan Projektif/Objektif Testler”, ”Zeka ve Kişilik Testleri”,  ”İnsan Kaynakları Yönetimi” gibi uzmanlık alanlarında eğitimlerini tamamlamıştır. Aynı zamanda Psikolojik Danışma ve Rehberlik,  Psikoloji, Ruh Sağlığı alanlarında sayısız seminer, sempozyum ve eğitimlere katılmıştır. Halen Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde Bütüncül Psikoterapi eğitimine devam etmektedir. 

Profesyonel olarak yetişkin, çift ve ebeveyn rehberliği alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Uzm. Klinik Psikolog-Psikoterapist Necdet DÖNMEZ

Uzmanlık Alanları: Bireysel Terapi, Cinsel Terapi, Aile Eğitimleri

Necdet DÖNMEZ, 2004 yılında Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun oldu. Esenyurt Üniversitesinde “Klinik Psikoloji” alanında yüksek lisans eğitimini  tamamladı. Askerliğini Erzurum 4. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda Psikolojik Danışman Asteğmen olarak yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli eğitim kurumlarında  Psikolojik Danışman olarak çalıştı. Mesleki hayatının yanı sıra “Haydi Kızlar Okula” ve “kız çocuklarının okula kazandırılmaları”, “Anne Çocuk Eğitim Vakfı” (AÇEV) ‘nın “Baba Destek Proprogramı” ve “7-19 Yaş Aile Eğitimi”  gibi bir çok sosyal proje ve aile eğitimlerinde gönüllü görev aldı. Alanında uzman birçok kişiden psikoterapi ve kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra; Psikoterapi Enstitüsünde; “Bütüncül Psikoterapi Eğitimi” (3 yıl süren, 1080 saatlik bütün terapi ekollerini içeren teori, formulasyon ve süpervizyondan oluşan ileri seviye psikoterapi eğitimi) ve Klinik Hipnoz Eğitimi,Cinsel Terapi Enstitüsünde (CİSED); Cinsel Terapi Eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca uluslararası çeşitli eğitim, kongre ve workshoplara katılmış,

Psikoterapi Enstitüsü Derneği Avrupa Şubesi  ve Psikoterapi Enstitüsü  Hipnoz Derneği  üyesidir.

 

 

 

 

 

 

 

Uzm. Klinik Psikolog Yücel SÖZER

1975 İstanbul doğumludur. 19 Mayıs Üniversitesi Psikoloji bölümünü 1997 yılında bitirerek psikolog unvanını almaya hak kazanmıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesi, uygulamalı psikoloji yüksek lisans programını da 2005 yılında tamamlayarak uzman psikolog unvanını almıştır. 2014-2015 yıllarında İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, klinik psikoloji yüksek lisans programına devam ederek klinik psikolog olmuştur.

İstanbul Ticaret Üniversitesinde, Prof. Dr. Özcan Köknel ile “suçlularda duygusal zeka etkeni” üzerine proje çalışması gerçekleştirmiştir. Yetişkin psikolojisine yönelik olarak çalışan SÖZER, kişilik bozuklukları, takıntılar, depresyon, anksiyete, panik atak ve sosyal fobi alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Evlilik ve aile terapileri de yapan Yücel SÖZER bir dönem aile mahkemelerinde boşanmak isteyen çiftlere yönelik bilirkişilik yapmıştır. Ayrıca iletişim becerileri, stres yönetimi, öfke kontrolü, duygusal zeka, konularında eğitim ve seminerler sunmaktadır. Bilişsel Davranışçı Terapiler, Bütüncül Terapi, Hipnoz, Duygu Odaklı Terapi, Evlilik ve Cinsel Terapiler gibi konularda uzmanlık eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır.

Yücel SÖZER, Canda Özür Olmaz Derneği, Cinsel Sağlık, Evlilik ve Aile Danışmanlığı Derneği kurucu üyesi olup, Türk Psikologlar Derneği, Psikoterapi Enstitüsü Derneği ile Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği’ne üyedir.Avrupa Konseyince yürütülen bir projede öfke kontrolü ile ilgili çalışmalarda uzman olarak yer almıştır.Yaklaşık 15 yıldır psikoterapist olarak çalışan SÖZER, Duygu Odaklı Terapi modelinin evlilik ve bireysel terapilerde kullanımı üzerine çalışmalar yapmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Psikoterapist Semra TANAS, 1984 Bartın doğumluyum. Evli ve bir çocuk annesiyim. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nü bitirdim. Şu an Klinik Psikoloji Yüksek Lisansımı Yakın Doğu Üniversitesinde yapmaktayım. Alanıma dair bir çok kurum ve kuruluşta psikolojik danışmanlık yaptım. Şu an Çocuk, Ergen, Yetişkin, Çift ve Aile alanlarında terapi hizmeti vermekteyim. Alanıma dair sürekli kendimi yenilemekte ve yeni eğitimlere katılmaktayım.

 

 

 

 

 

 

 

DR. MURAT BALOĞLU, Özgeçmiş : 1968 Uşak doğumludur.İlk ve orta öğretimini Uşak ta tamamlamış lise eğitimi için Eskişehir gelmiş aynı şehirde Anadolu üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra yine Osmangazi üniversitesi tıp fakültesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi ihtisası yapmıştır.1999 yılından beri Nöroşirürji uzmanı olarak çalışmaktadır. 2016 yılında Psikoterapi Enstitüsünde 15. BPT eğitimine başlamış şuan Formülasyon aşamasındadır. Evli ve 2 erkek çocuk babasıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Psikolojik Danışman Mehmet Emin ZEYBEK;  Lisans eğitimini 2006 yılında Çukurova üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında tamamlamıştır. 2006-2008 yılları arasında Denizli Gözlem Psikolojik Hizmetler de Psikolojik Danışman olarak çalışmıştır. 2008-2009 yılları arasında Adana da bir özel eğitim merkezinde çalıştıktan sonra 2009-2010 yılları arasında askerlik görevini Yedek subay olarak yerine getirmiştir.2010-2015 yılları arasında Iğdır Yeni Ufuklar Eğitim ve Psikolojik Hizmetler şirketinde koordinatör ve Psikolojik Danışman olarak görev yapmıştır. 2016 yılından itibaren ise İstanbul’da görev yapmaktadır.  Temel çalışma alanları kişilik bozukluklarının yanı sıra, fobiler, panik atak, depresyon, ilişki problemleri, öfke gibi konulardır. Bütüncül psikoterapi yönelimli çalışmaktadır. Aynı zamanda cinsel terapist, çift ve aile terapistidir.

 

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi & Psikoterapist Gül Sultan Özeren, 1981 Konya Seydişehir doğumlu, 2003 Erciyes Üniversitesi Hemşirelik mezunu, 7 yıl Tıp Fakültesi başhemşirelik kadrosunda görev yaptı, bu süreçte psikiyatri hastalarıyla ve psikososyal bakımla ilgilendi. 2011 yılında Sinop Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak akademik hayata geçti. Aynı yıl İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Doktora Programına başladı. Doktorada psikiyatri, konsültasyon liyezon psikiyatri (KLP), psikoterapiler, sanat psikoterapisi gibi dersler aldı. Psikoterapilere duyduğu özel ilgi dolayısıyla bu alanda kapsamlı bir eğitim arayışı içerisindeyken 2012 yılında Psikoterapi Enstitüsü’nü keşfetti. 2014 yılında bir kız annesi olarak yaşamı bambaşka bir anlam buldu. Doktorasını “Bağlanma ve Kişilerarası İlişkiler” konusunda tamamlayarak 2016 yılında mezun oldu, 2017 yılı başında görevde yükselerek öğretim üyesi oldu. MEB onaylı aile danışmanlığı sertifikası aldı. Çalışmalarını sosyal psikiyatri, toplum ruh sağlığı, aile danışmanlığı gibi alanlara yoğunlaştırdı. Psikoloji, Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri, Eleştirel Düşünme, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği gibi dersleri yıllardır yürütmektedir. Ayrıca Kişisel ve Toplumsal Gelişim; Birey; Aile ve Toplum Ruh Sağlığı gibi dersler geliştirmiştir. Alanıyla ilgili konferanslar vermekte ve Psikoretapi Enstitüsünde edindiği donanımı kullanmak üzere projeler yürütmektedir. Bunlardan bazıları; AYSAK-Aile Yapısını Sağlamlaştırıcı Kazanımlar (BAP Projesi-Yürütücü), Genç Bireylerde Tekrarlayan Uyumsuz Örüntülerin Keşfi ve SSDP (Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi) Yöntemiyle İşlevsellik Çalışmaları (Psikoterapi Ensitüsü’nden Tahir Özakkaş ve Betül Sezgin ile birlikte), Denizi Anlamak (TUBİTAK Projesi-eğitmen)

Samsun ili Sosyal Risk Haritası Projesi (OKA Projesi-araştırmacı)
Bazı Komisyon Üyelikleri;
Sinop İli Bağımlılık ile Mücadele Teknik Çalışma Grupları,
İl Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu,
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Alt Komisyonu

HEGEM Şiddetle Mücadele Vakfı Üyesi

Alanında akademik çalışmalarına ve Psikoterapi Enstitüsü’ndeki eğitimine dolayısıyla kendini gerçekleştirme serüvenine devam etmektedir.

 

 

 

 

 

Uzman Psk. Dan. Hasan DEMİR, İlk ve orta öğrenimimi Konya de tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi DTCF felsefe bölümünü kazanmıştır. 2002 yılında Ankara Üniversitesinden İstanbul Üniversitesi geçiş yapıp Psikolojik Danışmanlık alanında lisans eğitimini tamamlamıştır. Master eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı psikoloji alanında çocuklarda öfke çalışmasıyla 2010 yılında tamamlamıştır. Eğitim kurumlarında uzman danışmanlık, psikoloji yayınlarında danışmanlık, özel eğitim kurumlarında danışman olarak çalışmalar yapmıştır. Bireysel Psikoterapi, Yetişkin, Çocuk ve Ergen Terapisi, Farklı gelişen çocuklar ve Travma alanlarında birçok eğitim alan Hasan Demir, Psikoterapi çalışmalarına İstanbul da devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

Uzman Klinik Psikolog Aysun KOÇ,

İstanbul Bilim Üniversitesi Psikoloji bölümü (2010-2014) mezunuyum. Mezun olduktan sonra kreş ve rehabilitasyon merkezlerinde çalıştım. Psikoloji İstanbul’da danışanlarımı gördüm. Fransız Lape hastanesinde 2016 yılında psikotik hasta servisinde stajımı tamamladım. Psikoloji İstanbul’dan “Gottman çift terapisi”nin 1. ve 2. modülünü aldım. Türk Psikologlar derneğinden çocuk değerlendirme testlerini aldım.Psikoloji Enstitüsünden “Kişilik bozukluklarının klinik görünümü” eğitimini tamamladım.Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansı tez aşamasındayım. NP beyin hastanesinde bağımlı hasta servisinde stajımı tamamladım.Psikoterapi Enstitüsünde “Bütüncül Psikoterapiye göre Rüyaların yorumlanması” eğitimini aldım yine Psikoterapi Enstitüsünde “Bütüncül Psikoterapi” eğitiminin süpervizyon aşamasındayım. Tayland Bangkok’ta “Sosyal Psikolojide küresel konular” üzerine uluslararası konferansa katıldım.

 

 

 

 

 

Klinik Psikolog Mustafa Özay, 1983 Samsun doğumluyum. Değişik eğitim kurumlarında aktif olarak görev yaptım. Bütüncül psikoterapi eğitimi ile birlikte klinik çalışmalarım hız kazandı. Ruhsal yapıyı anlamak ve yeni tedavi, terapi yaklaşımlarını katıldığım diğer eğitimlerle, okumalarla ve süpervizyonlarla geliştirme çabasındayım. Yetişkin ruhsal sorunları,travma terapisi ve cinsel sorunlar üzerine yoğun olarak danışanlarımı takip etmekteyim.

 

 

 

 

 

 

Spor Psikoloğu- Klinik Psikolog Mustafa AYDIN, 1988 yılında Karaman’da doğdu. İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Spora olan ilgisi onu spor psikolojisi alanına yönlendirdi ve 2011 yılında İngiltere’nin Bournemouth takımıyla çalışmalarda bulundu. Ardından spor yöneticiliği bölümünü bitirip İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde hareket ve antrenman bilimleri alanında yüksek lisans eğitimini de tamamladı. 3. Yüksek lisansını da Klinik Psikoloji alanında yapmaktadır

2013/2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde çalışmalara başlayarak Sporda Mentörlük, zihinsel antrenman, motor öğrenme ve spor psikolojisi dersleri vermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen FUTBOLDA PSİKOLOJİK PERFORMANS DANIŞMANLIĞI eğitimini 2013 yılında alarak 2015 yılında GALATASARAY FUTBOL AKADEMİSİ’nde spor psikoloğu olarak çalışmaya başlamıştır. Futbolun dışında ki diğer spor branşlarda da psikolojik performans danışmanlığı yapmaktadır.

TENİS:

  • BURSA PODYUM TENİS, SPORCULARI
  • YANKI EREL
  • AYLA AKSU
  • CENGİZ AKSU
  • SEZER MELİS

ARTİSTLİK PATİNAJ BUZ PATENİ

  • EFE SAYICI

Sporun yanı sıra dezavantajlı gruplarla çalışmalar da yürüten Mustafa AYDIN Maltepe açık cezaevi, Kasımpaşa yetimhanesi, Alibeyköy sevgi evleri, Üsküdar çocuk eğitim merkezi, Üsküdar madde bağımlılığı merkezi ve Florya madde bağımlılığı merkezinde psikolojik danışmanlık hizmetleri vermiştir. Ayrıca Haydarpaşa Numune Hastanesi psikiyatri kliniğinde klinik vakalar üzerinde çalışmalar yapmıştır. 2014 yılı Temmuz ayında Suriye’ye giderek mülteci kampında bulunan yetim çocuklarla ATÖLYE ÇALIŞMALARINI yürütmüştür.

 

 

 

 

 

 Psikolojik Danışman Temel KOÇAK,
1990 yılında Artvin’de doğdum. İlköğretim ve orta öğretimimi burada okudum. Lisans eğitimimi 2008-2012 yılları arasında Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında başarıyla tamamladım. 2013 yılında Bursa İnegöl ilçesinde lise kademesine Psikolojik Danışman Rehber Öğretmen olarak atanarak çalışma hayatına başladım. Halen lise kademesinde ergenlerle ve ailelerle çalışmaya devam etmekteyim.

 

 

 

 

 

 

 

Aile Danışmanı ve Psikoterapist Emrullah KILIÇ ,

1985 yılında Denizli doğumludur.  Evli ve 2 kız babasıdır.  İlk ve orta öğrenimini Denizli’de tamamladıktan sonra Bursa’ya taşınmıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesi  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Yüksek Lisans çalışmalarında bağımlı çocuklar ve aile sistemleri üzerine çalışmalar yapmıştır.  Ankara’da Aile Danışmanlığı ve Çocuk gelişimi programlarını bitirmiştir. Almış olduğu Oyun Terapisi eğitimlerini geliştirip bütüncül  psikoterapi odaklı deneyimsel  psikoterapi yöntemini geliştirmiştir. Bu çalışmalarını Psikoterapi Enstitüsü’ne katılmasıyla geliştirmiş ve Amerika’da SEPİ (Amerikan Psikoloji Birliği), Kanada’da SPR( Psikoloji Araştırmaları Birliği) Kongrelerinde  sunma şansı elde etmiştir. Türkiye’de düzenlenen Ulusal Psikoterapi Kongresinde geliştirdiği “Aile sistemlerinde  bütüncül  psikoterapi” çalışması 1.lik ödülü kazanmıştır.  Halen Psikoterapi Enstitüsü ile çalışmalarına 3. yılında  devam eden Emrullah Kılıç, Süresi Sınırlı Dinamik Terapi, Travmaya müdahale yöntemleri, Projektif ve Objektif testler, Oyun Terapisi ve ileri seviye hipnoz eğitimleri almıştır.

Emrullah Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak yürüttüğü projelerde yer almaktadır. Çalışmalarına Vizyon Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programıyla akademik olarak ta devam etmektedir.

 

 

 

 

 

Uzman Psikolog Ali Engin Uygur ortaokul ve lise eğitimini Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2007’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü tamamlayarak lisans derecesi aldı. İstanbul Üniversitesi’nde Din Psikolojisi Bölümü Yüksek Lisans Programı’nı “Alfred Adler’in Bireysel Psikoloji Teorisi’nin Din Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle tamamladı. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini “Değerler Sisteminin (Dini Başa Çıkma, Affedicilik ve Şükredicilik Açısından) Anksiyete Duyarlılığı Üzerindeki Yordayıcı Etkisi: Metakognisyonların Aracı Rolü” başlıklı teziyle Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. 

MCT Institute’den onaylı Metakognitif Terapist olan Ali Engin Uygur, Bilişsel Davranışı Terapi, Metakognitif Terapi, Şema Terapi, Bütüncül Psikoterapi gibi alanlarda yoğun şekilde teorik ve süpervizyon eğitimleri almıştır, klinik pratiğinde uygulamakta, seminerler vermektedir. Okan Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak PDR bölümünde lisans dersleri vermiştir. Arel Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Doktora eğitimine devam etmektedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir. Metakognitif Terapi Derneği’nde kurucu başkan yardımcısıdır. Çeşitli hastane ve kliniklerde çalışmıştır, şuan özel muayenehane ve hastanede  Klinik Psikolog olarak görev yapmaya devam etmektedir. 2018’de yayınlanan “Sınav Kaygısı Odaklı Değişim Ajandası” başlıklı çalışma kitabının yazarlarındandır.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meryem Ekinci; Lisans eğitimini Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümünde bitirmiştir. Ayrıca Uluslararası İlişkiler bölümünü de yan dal olarak tamamlamıştır.

Lisans tez çalışmasını “Üniversite öğrencilerinde kaygı ve akademik başarı arasındaki ilişki” konusunda yazmıştır. Yüksek lisansını İstanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde “Yetişkinlerde Benlik Saygısı ve Tükenmişlik” üzerine proje ödevini sunarak “Uzman Klinik Psikolog” unvanını almaya hak kazanmıştır. Ayni zamanda, Psikoterapi Enstitüsünde dört yıl süren ve teorik-formulasyon-supervizyon aşamalarından oluşan Bütüncül Psikoterapi Eğitimine devam etmektedir.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi,Özel Safa Hastanesi Psikiyatri Polikliniği, Özel Medicine Hospital Hastanesinde stajlarını tamamlamıştır.

İş deneyimlerini öncelikli olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde olan Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Yuvası (0-12 yaş), Maltepe Huzurevi, Bahçelievler Huzurevinde edinmiş, daha sonra çeşitli danışmanlık merkezlerinde bireysel terapi yapmış, birçok anaokulu ve çeşitli kurumlarda eğitim ve seminerler düzenlemiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Rize’nin Ardeşen ilçesinde doğan Şanver YEREBAKAN, ilk ve orta öğrenimini Ardeşen de tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü kazanmıştır. 2008 yılında fakülteden mezun olduktan sonra çeşitli danışmanlık merkezlerinde, şirketlerde psikolojik danışmanlık hizmeti vermiş ve seminer çalışmalarını sürdürmüştür. Üsküdar Üniversitesinde Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programına 2013 yılında başlamış ve 2015 yılında “Kişilik Bozuklukları” konusundaki tez çalışmasını tamamlayarak “Uzman Klinik Psikolog” unvanını almaya hak kazanmıştır. Aynı zamanda üç yıl süren ve teorik-formülasyon- süpervizyon aşamalarından oluşan “Bütüncül Psikoterapi” eğitimi, “Çift ve Aile Terapisi” eğitimi, “Cinsel Terapi” eğitimi, “Hipnoz” eğitimi gibi temel psikoterapistlik becerilerini oluşturan süreçleri de tamamlayarak yetkinliğini arttırmıştır. Mesleki tecrübesi ile almış olduğu eğitimleri birleştirerek oluşturmuş olduğu “Psikanalitik Yönelimli Bütüncül Psikoterapi” anlayışı ile çalışmalarını sürdürmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İshak BÜYÜKYILDIRIM/Klinik Psikolog/Psikoterapist 
Yaptığı Çalışmalar ve Katıldığı Kongre, Workshoplar;
1. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresinde, Siber Mağdur Olmanın İnsani Değerler ve Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi konulu bildirisini sunmuştur.
2.Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresinde Duygu Odaklı Çift Terapisi:Empati adlı bildirisini sunmuştur.
Ayrıca The Relatıonshıp Between Secondary School Students’ Dysfunctıonal Attıtudes And Theır Human Values isimli makalesi European Journal of Educational Studies dergisinde yayınlanmıştır.
Siber Mağdur Olmanın İnsani Değerler ve Sosyodemografik
Değişkenler Açısından İncelenmesi makalesi Değerler Eğitimi Dergisinde yayınlanmıştır.
Aldığı Eğitimler;
•Bütüncül Psikoterapi, Psikoterapi Enstitüsü, Uz. Dr. Tahir Özakkaş
•Cinsel Terapi Eğitimi, CİSED, Dr. Cem Keçe
•Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Nevin Dölek
•Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, Nevin Dölek
•Emdr Eğitim, Emre Konuk
•Moxo Uygulayıcı Eğitimi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klinik Psikolog ve Psikoterapist Enes Bülbül; 1981 Trabzon doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladıktan sonra Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini burslu olarak tamamlamıştır.
Haliç Üniversitesinde Kekeme Çocuklarla Konuşma Bozukluğu Bulunmayan Çocukların Benlik Saygılarının Karşılaştırılması konulu tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini 2008 yılında bitirerek Uzman Psikolog unvanını almıştır. 2004 yılından bu uzman psikolog- psikoterapist olarak görev yapmaktadır.
2014 yılında ikinci yüksek lisansı olarak başlamış olduğu; İstanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını ‘Panik Bozuklukta Bir Tedavi Aracı Olarak Hipnoterapi’ konulu bitirme projesi ile tamamlayarak Klinik Psikolog unvanını almıştır.
Ergen ve yetişkin psikolojisine yönelik olarak çalışmakta olan Enes Bülbül; Kişilik Bozuklukları (Narsist, Borderline, Şizoid), öfke kontrolü, Anksiyete Bozuklukları ( Panik, Agora Fobi, Sosyal Fobi, Özgül Fobi, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Yaygın Anksiyete Bozukluğu), Depresyon, Yeme Bozuklukları, Ağrı Bozukluğu, Bağımlılık, Öğrenciler İçin Sınav Kaygısı Ve Motivasyon, Tikler, Çocuklarda Tırnak Yeme, Parmak Emme gibi çeşitli alanlarda Bütüncül Psikoterapi Ve Hipnoterapi çalışmaları yapmaktadır.
İnsan kaynakları alanında ‘Kişilik Özellikleri Temelli İletişim ve Yönetim Becerileri’ konu başlığında eğitim ve seminerler düzenlemektedir.
Lisans mezuniyetinden bu güne kadar ulusal ve ulusalar arası alanda eğitim ve kongreleri düzenli olarak takip etmektedir. Psikoterapi üzerine yapılan ulusal ve uluslararası birçok kongrede sunumlarıyla yer almıştır. Dünya genelindeki psikoterapi ve psikoloji ekollerinin yöntem ve tekniklerinin ülkemizde de uygulanabilir olması yönünde çalışmalara özen göstermektedir. Psikoterapinin toplum geneline yaygınlaşması ve tüm sosyoekonomik düzeyler açısından erişilebilir olmasını amaçlayan psiko-sosyal çalışmalara katkı ve katılım sağlamaktadır.
Birçok kurum ve kuruluşta ruh sağlığı meslek profesyonellerine yönelik verdiği psikoterapi eğitimlerinin yanı sıra kamu kurumlarının faaliyetleri kapsamında, toplum genelinin katılımına açık olan yüzlerce eğitim, seminer ve söyleşide eğitmen olarak yer almıştır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Havva Gül Dikici; 1983 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladı. Psikoloji Lisans eğitimini Montclair State Üniversitesi, New Jersey-Usa’den 2006 yılında mezun oldu. 2006 yılında evlendi. 2007 -2008 yıllarında İstanbul Bakırköy’de Anaokulunda tam zamanlı Psikolog olarak çalıştı. 2009 yılından beri Bahçelievler Hayal Yuvasında Kuruluş Müdürü ve Psikolog olarak çalışmakta. Temel ilgi alanı çocuk gelişimi ve yetişkin psikoterapi uygulamalarıdır.
KATILDIĞI EĞİTİMLER:
-Objektif Testler Eğitimi : Frostig gelişimsel görsel algı testi, Metropolitan okul olgunluğu testi, Temel kabiliyet testi ,Perteous labirentleri testi, Bender gestalt görsel motor algı testi, Benton kognitif fonksiyonlar ve görsel hafıza testi, Frankfurter dikkat testi, Burdon dikkat testi -Klinik Psikolog Selen Ayas-2007
-Rorschach ve CAT Testleri ile Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirmesi – Neslihan Zapçı (Rorschach ve Projektif Testler Derneği)-2008
-Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi – Funda Akkapulu Aydın (Rorschach ve Projektif Testler Derneği)-2009
-Peri masalları Testi – İrem Erdem Atak (Rorschach Projektif Testler Derneği)-2009
-Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (wisc-r) Eğitimi- Türk Psikologlar Derneği-İstanbul-2011
-Bütüncül Psikoterapi Eğitimi-Uz. Dr. Tahir Özakkaş- Psikoterapi Enstitüsü (2017-halen devam etmekte)
 
 
 
 
 
 
 
Gülcem YILDIRIM Fotoğraf
Uzman Klinik Psikolog Gülcem YILDIRIM;1988 doğumlu, Uzman Klinik Psikolog/Psikoterapist Gülcem Yıldırım 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde lisansını   tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince birçok kez üstün onur ve onur belgeleri almaya hak kazanmıştır. Lisans eğitiminin hemen ardından 2010 yılında Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisansını 2012 yılında başarı ile tamamlayarak uzman psikolojik danışman ünvanını almıştır. Yüksek lisans eğitiminin ardından farklı kurumlarda psikolog olarak çalışmış ergen ve yetişkinlere bireysel danışmanlık ve aile danışmanlığı hizmeti vermiştir. 
2014 yılında ikinci yüksek lisansı olan Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansına kabul edilmiş ve 2016 yılında ‘Kürk Mantolu Madonna’nın Psikanalitik Eleştiri yöntemiyle incelenmesi’ isimli projesini yüksek başarı ile tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanını almaya hak kazanmıştır. 
Gülcem Yıldırım birçok farklı konuda alanında uzman kişiler ve kurumlar tarafından verilen birçok eğitim, seminer ,konferans, kongre ve workshoplara katılmıştır. Psikoterapi enstitüsü tarafından verilen ve 3 yıl süren (1080 saat) ileri seviye terapi eğitimi, Bütüncül Psikoterapi Eğitimine 2012 yılında Yüksek Lisansının hemen ardından kabul edilmiş 2015 yılında eğitimini tamamlamıştır. Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Davranışçı Psikoterapi, Bilişsel Psikoterapi, Dinamik Psikoterapiler, Şema terapi, Transaksiyonel Analiz, Varoluşçu Psikoterapi gibi yaklaşımların her birinin eğitimlerini içermektedir. Yıldırım her danışana ait özel bir terapi planlamasını savunan Bütüncül Psikoterapi yaklaşımının yanında uygulayıcısı olduğu EMDR, EFT ve hipnoterapi gibi farklı teknik ve yöntemleri de kullanarak, danışanların ihtiyaç ve sıkıntılarına bağlı olarak terapi sürecini planlamaktadır. 
Yıldırım 2012-2019 yılları arasında aşağıdaki ağitim ve seminerlere katılmış ve alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek yeni seminer ve eğitimlere katılmaya devam etmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 

Ayşe Devrim BURÇAK Fotoğraf

Dr Psik. Danış.Ayşe Devrim BURÇAK ;1975 yılında Aydın/Karacasu’da dünyaya geldim. İlk ve orta öğrenimimin ardından 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun oldum. Dokuz Eylül Üniversite’sinde yüksek lisans ve doktoramı tamamladım. 2000 yılından beri Burçak Özel Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi’nde psikoterapist olarak görev yapıyorum. Ayrıca belirli dönemlerde Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde branşımla ilgili dersler vermekteyim.

Lisans Eğitimi : Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü

Yüksek Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık (Saldırganlık ve Boyun Eğme Davranışı)

Doktora : Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık (Savunma Mekanizmaları ve Denetim Odağı)

 

 

 

 

 

 

Ömer YURTSEVER FotoğrafUzman Klinik Psikolog Ömer YURTSEVEN;  İlk ve orta öğretimini İstanbulda tamamladı. Psikoloji alanındaki eğitimine İstanbul Bilgi üniversitesinde İngilizce olarak başladı. Üniversite yıllarında aynı zamanda iletişim fakültesi yandal programına devam ederken diğer taraftan Avrupa Madrid Üniversitesinde ortak eğitim programlarına katıldı ve buralardan da başarıyla sertifikalarını aldı. Psikoloji lisansını onur öğrencisi statüsüyle tamamlayıp yüksek lisans uzmanlığını Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında devam ettirdi. Bu arada NP Nöropsikiyatri Hastanesi, Universal Vatan hastanesi psikiyatri birimlerinde ve Aile Danışmanlık Merkezlerinde stajlarını başarıyla tamamladı. Bunun yanında psikoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek çeşitli bir çok eğitime katıldı. 2013 yılında Psikoterapi Enstitüsü yönetim kurulu üyesi seçildi. Şu anda kurucularından olduğu Dinamik Terapi Eğitim ve Aile Danışmanlık merkezinde bireysel ve çift terapileri alanında çalışmalarını devam ettirmektedir.
 
 
 
 
 
 
 

Rüveyda ÇELENK YILMAZ FotoğrafUZMAN KLİNİK PSİKOLOG RÜVEYDA ÇELENK YILMAZ;Üsküdar doğumluyum. Liseyi Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi’nde tamamladım. Lise yıllarında eğitim hayatımın yanı sıra İstanbul ve tarih konuları üzerine çalıştım ve bu alanlarda çeşitli yarışmalardan dereceler aldım.

Lisenin ardından Bilkent Üniversitesi psikoloji bölümüne tam burslu olarak kabul aldım. 2010 yılında yüksek onur derecesiyle bu bölümden mezun oldum. Üniversite hayatımda gerçekleştirdiğim akademik çalışmaların yanı sıra pek çok sosyal projede yer aldım. Bu projeler arasında en çok dikkat çekenlerden biri İstanbul merkezli düşünce kuruluşu Ekopolitik bünyesinde yürütülen “Türkiye’nin Büyük Çatısı” projesidir. Bu proje kapsamında Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde çatışma çözümleri çalışmalarına dahil oldum. Bu projede değişik kültürlerden insanları tanıdım, çok güzel deneyimler yaşadım. Proje dünyaca ünlü psikanalist Prof. Vamık Volkan ile gerçekleşti. Hala Volkan ile özel ve mesleki iletişimini sürdürüyorum.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Sabancı Üniversitesi Çatışma Çözümleri ve Analizleri bölümüne tam burslu olarak kabul aldım. Aynı zamanda üniversitede asistanlık yapıyordum ancak klinik psikoloji çalışmalarıma ve uygulamalarıma yoğunlaşmak için yüksek lisansa ara verdim.

Ekopolitik “Hakkari Yas ve Algı Çalışması” kapsamında Hakkari’ye giderek travma ve yas yaşayan birçok aile ile derinlemesine görüşmeler yaptım. Bunların yanı sıra kurumsal bir şirketin yetenek yönetimi modelinin kurulmasına yardımcı oldum. Burada hem İnsan Kaynaklarının değişik alanlarında hem de kurumsal danışmanlık bağlamında birçok deneyim kazandım.

Üniversite yıllarında psikanalize ilgi duyuyordum, buna ek olarak çeşitli ekolleri birleştiren ve danışan odaklı olan 3 senelik Bütüncül Psikoterapi eğitimini tamamladım. Bunun haricinde çeşitli ekollerde eğitimler aldım ve klinik psikoloji yüksek lisansımı tamamladım. Eğitimler almaya, kendimi geliştirmeye hala devam ediyorum, edeceğim.

 
 
 
 
 
 
 
 
Melike Gökdemir; 1991 yılında Zonguldak’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak’ta tamamladı.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık eğitimini Sakarya Üniversitesi’den 2013 yılında mezun oldu. 2013-2017 yıllarında Kocaelinde Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ nde psikolojik danışman olarak çalıştı. 2017 ‘ den beri Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi psikolojik danışmanı olarak çalışmakta. Temel ilgi alanı ergen gelişimi ve çift psikoterapi uygulamalarıdır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gamze Akyüz; 1991 Bursa doğumludur. İlk ve ortaöğrenimini Bursa’ da tamamlamıştır. Lisans eğitimini Aksaray Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde bitirmiştir. Psikoterapi Enstitüsü’ nde teorik-formülasyon-süpervizyon aşamalarından oluşan Bütüncül Psikoterapi Eğitimi’ nin formülasyon aşamasındadır.2013-2017 yılları arasında Çayırova Yunus Ergüz İlkokulu’ nda Psikolojik Danışman olarak çalışmış, 2017 yılından itibaren de Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu’ nda aynı unvanla çalışmaya devam etmektedir. Kocaeli’ nde ikamet etmektedir.
Akademik Çalışmaları: Fatih Pulat ve Ümit Akçakaya ile birlikte hazırladığı ‘Yas Bahçesinde Beş Gün: Levlâ’ nın Hikâyesi (Bir Borderline Kişilik Yapılanmasının Yas Süreci)’ makalesi hakkında 2. Ulusal Psikoterapi Kongresi’ nde panel düzenledi ve aynı kongrede ikincilik ödülüne layık görüldü. 

 

 

 

 

 

 

Tuğba KANDUR, 1981 Konya Ereğli’de doğdu. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü bitirdi. Konya Selçuk Üniversitesi’nde Psikiyatri Kliniğinde staj yaptı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinde, lise ve ilkokullarda psikolojik danışman olarak çalıştı. Yaratıcı yazarlık atölyesine katılarak ilk öykü kitabını yayımladı. Psikoterapi Enstitüsünde bütüncül psikoterapi eğitimi almaktadır.
 
 
 

 

 

Uzm. Klinik Psikolog Neriman Akın;

 

Araç çubuğuna atla