6. Sempozyum Şubat 2020 – Konuşmacılar

Uz. Dr. Tahir Özakkaş – Açılış Konuşması

1958 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Kayseri’de tamamladı. Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi’nde 1978 yılında başladı. 1986 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıp fakültesinde okuduğu yıllarda İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü’nü 1983 yılında bitirdi. 1986-88 yıllarında Kayseri İncesu ilçesinde zorunlu hizmetini tamamladı. TAKSAN Takım Tezgahları Sanayii Anonim Şirketinde uzun yıllar iş yeri hekimliği yaptı. Aynı yıllarda Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde bir süre Siyaset Psikolojisi üzerine yüksek lisans çalışması yaptı. 1989-93 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında İşyeri Hekimliği üzerine doktora çalışmasını tamamladı. 1994-97 yılları arasında Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık eğitimini aldı. Daha sonra İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık denkliğini aldı. 

2005’ten bu yana kurucusu olduğu Psikoterapi Enstitüsü’nde ruh sağlığı profesyonellerine yönelik olarak geliştirdiği Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programını devam ettirmektedir. Ayrıca Hipnoz, Rüya Çalışması ve Masterson Yaklaşımı üzerine düzenli eğitimler vermektedir.

Psikoterapi Enstitüsü başkanı olarak uluslararası pek çok kuruluşla kurumsal sözleşmeler imzalamış ve birçok psikoterapi ekolünün Türkiye temsilciliği ve eğitim planlamacısı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Eğitim işbirliği içinde olduğu kurumlar ve yaklaşımlar arasında Personality Disorders Institute (Aktarım Odaklı Terapi), Emotion-Focused Therapy Clinic (Duygu Odaklı Terapi) ve Levenson Institute for Training (Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi) bulunmaktadır.

Bütüncül Psikoterapi Birliği SEPI ve Duygu Odaklı Terapi Birliği IsEFT Türkiye temsilcisi, Kendilik Psikolojisi Birliği IAPSP kurumsal üyesidir. Psikoterapi Enstitüsü Derneği başkanı ve SEPI Danışma Kurulu üyesidir.

Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Derneği (SEPI) tarafından 2017 Arnkoff & Glass Yılın Bölgesel Ağ Temsilcisi Ödülü’ne layık görülmüştür. Türkiye’nin ilk bütüncül psikoterapi kongresi olan 1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi’nin düzenlenmesine liderlik etmiştir.

Konu ile ilgili birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Başlıca kitapları arasında Bütüncül PsikoterapiHipnoz 1-2Alerji ve Deri Hastalıklarında HipnoterapiCinsel Problemlerde HipnoterapiHipnotik Yaş GerilemesiAnksiyete Bozuklukları ve Tedavisi, Masterson Yaklaşımına Genel Bakış ve Jung’un Öznelliğinde Kuramlar Arası Bir Gezinti yer alır. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, Unified Psychotherapy and Clinical Science dergisi ve Azerbaycan Psikiyatri dergisinin yayın kurulundadır.

Ayrıca Aktarım Odaklı Psikoterapi, Duygu Odaklı Terapi, Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi ve Masterson Yaklaşımı Sertifikalı Psikoterapisttir.

Doç. Dr. Esra Yazıcı – Psikiyatri Alanında Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetleri

Esra Yazıcı üniversite eğitimini 1997-2003 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlamıştır.  2004-2005 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fizyoloji AD’da, 2005-2010 arasında Atatürk Üniversitesi Psikiyatri AD da Araş. Gör. Dr. olarak çalışmış ve ihtisas eğitimini tamamladıktan sonra Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesin Uzman Doktor Olarak meslek hayatına devam etmiştir. 2014 yılında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başlamış, 2015 yılından beri de aynı kurumda Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır.

Asistan olarak psikiyatriye başladığı dönemden beri psikoterapi eğitimleri de almaya başlamış, Şema Terapi, Cinsel İşlev Bozukluklarında Terapi, Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi, Sanat Terapisi ve Yaratıcılık Eğitimi, Grup Psikoterapisinde Sinemanın Kullanımı, Sinematerapi, Hipnoz ve Hipnoterapi alanlarında eğitimler almış; kendi alanında kongre ve toplantılarda eğitimler vermiştir. Hastane gruplarında sinema ve grup psikoterapisi konusundaki çalışmaları Amerikan Grup Psikoterapileri Birliği resmi yayın organı olan International Journal of Group Psychotherapy dergisinde yayımlanmıştır. Son olarak ‘Art Of Psychotherapy’ ve Bütüncül Psikoterapi Eğitim süreci devam etmektedir.

Akademik olarak perinatal psikiyatri, şizofreni ve psikotik bozukluklar, kişilik bozuklukları ve grup terapisi ile ilgilenmektedir. Son dönemde psikiyatrik bozukluklarda biyobelirteç arama ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası bilimsel indekslerde taranan makale ve yayınları bulunmaktadır.

https://www.researchgate.net/profile/Esra_Yazici

https://scholar.google.com.tr/citations?user=guQ6YI8AAAAJ&hl=tr&oi=ao

Doç. Dr. Ahmet Bülent Yazıcı – Bağımlılık Alanında Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetleri

Ahmet Bülent Yazıcı, İlk ve Orta öğretimini Adapazarı’nda tamamladı. 1996 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi.  Uzmanlık eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalında 2002 yılında tamamladı. 2014 yılına kadar Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde psikiyatri uzmanı olarak çalıştı. 2014 yılından beri kurucusu olduğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Kliniği’nin sorumlu hekimi olarak çalışan Ahmet Bülent Yazıcı ayrıca 2017 yılından beri S.Ü Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başlamış ve 2018 yılında doçent unvanını almıştır. Özel ilgi alanı olan bağımlılık dışında, BDT, Hipnoterapi eğitimleri almış olup halen Bütüncül Psikoterapi eğitimine devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası bilimsel indekslerde taranan makale ve yayınları ve bilimsel projeleri mevcuttur.

Uz. Dr. Saliha Kopan Eynallı – Çocuk Hekimi Gözüyle Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetleri

2004 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2010 yılında Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesinde “Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları” uzmanlık eğitimini tamamladı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görevine devam etmektedir. Aynı zamanda Psikoterapi Enstitüsünden aldığı Bütüncül Psikoterapi Eğitiminin teorik yılını tamamlamış olup formülasyon yılı ile eğitimine devam etmektedir.

Dr. Reyhan Dikici Hasekioğlu – Koruyucu Ruh Sağlığında Aile Hekiminin Rolü

Eğitim Bilgileri

1984-1990 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

2018- HALEN… 18. GRUP BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

İş Deneyimi

2012 – 2019 AİLE HEKİMİ Başakşehir 3 Nolu ASM

2010-2012 AİLE HEKİMİ Bağcılar Kazım Karabekir Aile Sağlığı Merkezi

2007-2010 TIP DOKTORU İSTANBUL 112 Acil

2004-2005 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NEWYORK ÜNİVERSİTESİ AGİNG AND DEMENTİA CENTER

2000-2003 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALBANY MEDİCAL CENTER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

1990-1991 ACİL HEKİMİ FATSA DEVLET HASTANESİ

İletişim

reyhandh@yahoo.com

506-600 3807

Uz. Psikiyatri Hemşiresi Gonca Günakan – Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Psikiyatri Hemşireliğinin Rolü

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini bitirdikten sonra aynı üniversitede Psikiyatri Hemşireliği yüksek lisansı tamamlamıştır. Şu an Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim dalında doktora tez çalışmasına devam etmektedir. Bütüncül Psikoterapi Eğitiminde teorik ve formülasyon eğitimlerini tamamlamış olup süpervizyon eğitimine devam etmektedir. Cinsel terapi, Hipnoterapi ve Psikodrama eğitimleri almıştır. Halen Sağlık Bakanlığında Ruh Sağlığı Biriminde koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında eğitim ve seminerler vermekte olup farklı projelerde görev almaktadır. Ayrıca çocuk, ergen ve yetişkinlerle psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.

Psk. Dan. Nihal Canpolat – Koruyucu Ruh Sağlığı Bağlamında Önleyici Rehberlik

Ad ve Soyadı
Nihal CANPOLAT

Doğum Tarihi
1986/10/14

Medeni Hal
Bekar

Cep Telefon
5302469665

Mail Adresi:

nihalcanpolat7687@gmail.com

Web Adresleri

www.instagram.com/psikoterapist_nihalcanpolat

Çalıştığım Kurum ve Görevim
Kocaeli/Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu (DEVLET OKULU) – Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

İş Adresi
Bağlarbaşı Mah. Sokullu Cad. Erkin sk. No :2 Darıca/ KOCAELİ

Eğitim Durumu
Lisans- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Yüksek Lisans-Klinik Psikoloji, Üsküdar Üniversitesi(devam ediyor)

Psikoterapi Enstitüsü-Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (devam ediyor)

Yabancı Dil
İngilizce

Mezun Olduğunuz Okulun Adı ve Bölümü
İnönü Üniversitesi  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü (2011 mezunu)

Çalıştığım Kurumlar

 • Ergani/Diyarbakır Sermet Yalçın Anadolu Lisesi (6 yıl)

 Katıldığım Eğitimler

 • Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Kursu-2015 DİYARBAKIR
 • Öfke Yönetimi Kursu -2017 DİYARBAKIR
 • Çocuk Koruma Kanunu Danışmanlık Tedbiri Kararları Uygulayıcı Yerleştirme Kursu -2017 DİYARBAKIR
 • Psikososyal Destek Programı Uygulayıcı Eğitimi Programı – 2019 KOCAELİ
 • Cinsel Terapi Eğitimi
 • Duygu Odaklı Terapi Eğitimi
 • Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (devam ediyor)

 Üyelikler:

 • Psikoterapi Enstitüsü Derneği

Psk. Dan. Derya Kanadlı – Neden Önleyici Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Doğum Tarihi
1990/08/25

Medeni Hal
Bekar

Cep Telefon
5076595994

Mail Adresi:

derya_ka_90@hotmail.com

Web Adresleri

www.instagram.com/psk.dan.deryakanadli

EĞİTİM BİLGİLERİ

Üniversite

09/2008 – 06/2012 Gaziosmanpaşa Üniversitesi / PDR 

09/2010-06/2011 Gazi Üniversitesi-Farabi Programı/PDR                               

Lise

09/2003 – 06/2006 Hacı Ali Nurlu Lisesi                        

Çalıştığım Kurum ve Görevim
İstanbul/Kocasinan İlkokulu (DEVLET OKULU) – Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

Yabancı Dil

Konuşma seviyesi- Arapça (yazı dili yok)

 KATILDIĞIM EĞİTİMLER

 • Psikoterapi Enstitüsü-Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (devam ediyor)
 • Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Kursu-2015 KAHRAMANMARAŞ
 • Özel Eğitim Hizmetleri Semineri- 2016 İSTANBUL
 • APAMER Projektif Testler- 2016 İSTANBUL
 • Çocuk Koruma Kanunu Danışmanlık Tedbiri Kararları Uygulayıcı Yerleştirme Kursu -2017 İSTANBUL
 • Psikoeğitim Uygulayıcı Eğitimi Programı- 2017 İSTANBUL
 • Psikososyal Destek Programı Uygulayıcı Eğitimi Programı – 2019 İSTANBUL
 • Zekâ Oyunları Kursu 1- 2019 İSTANBUL

Psk. Dan. Ahmet Soylamış – Okul, Aile ve Çocuk Üçgeninde Psikolojik Danışmanın Görev ve Çalışmaları

Ahmet SOYLAMIŞ Kaman doğumludur. 2015 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü’nden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra aynı yıl çalışmaya başlamıştır. 2017 yılında Psikoterapi Enstitüsü Derneği Gaziantep Şubesinden Wisc-R Zeka Testi Eğitimi almıştır. 2018 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansına başlamıştır. Psikoterapi Enstitüsü’nden Duygu Odaklı Bireysel Terapi Eğitimi almıştır. 17-19 Mayıs 2019 tarihlerinde Dr. Joseph D. Lichtenberg’in Güdülenme Sistemleri ve Özneler Arası Atölye çalışmasına katılmıştır. Psikoterapi Enstitüsü tarafından verilen 4 yıllık Bütüncül Psikoterapi eğitiminin formülasyon aşamasındadır. Ahmet SOYLAMIŞ, Hera Psikoloji ve Odak Psikolojide ergen ve yetişkinlere terapi hizmeti vermektedir.

Aldığı Eğitimler

-Yüksek Lisans  Klinik Psikoloji ( Yakın Doğu Üniversitesi)

-Bütüncül Psikoterapi Teorik Eğitimi (360 saat), Psikoterapi Enstitüsü, Uz. Dr. Tahir Özakkaş

-Bütüncül Psikoterapi Formülasyon Eğitimi (devam ediyor), Psikoterapi Enstitüsü, Uz.Dr. Tahir Özakkaş

-Duygu Odaklı  Bireysel Terapi Eğitimi (90 saat), Psikoterapi Enstitüsü, Uz. Dr. Tahir Özakkaş

-Güdülenme Sistemleri ve Özneler Arası Atölye çalışması 17-19 Mayıs 2019, Psikoterapi Enstitüsü, Dr. Joseph D. Lichtenberg

-Wisc-R Zeka Testi Eğitimi

Uz. Psk. Yasemin Öztürk – Çocuk ve Ergen Terapilerinde İyileşmede Ailenin Gücü

1999 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

2002-2004 yıllarında Viyana Üniversitesi Psikoloji bölümünde, 2013-2015’ de Marmara Üniversitesi Din Psikolojisi’nde yüksek lisans eğitimi almıştır.

2000 yılından beri okul öncesi eğitim kurumlarında okul psikoloğu / rehberlik uzmanı ve danışmanlık merkezlerinde çocuk-aile ve yetişkin terapisti olarak çalışmaktadır.

“İçine Atma, Konuş Benimle” adıyla yayınlanmış bir kitabı vardır.

Psk. Dan. Esma Kılıç – Oyun Terapisinde Aile ile Çalışmak

Uzmanlık Alanları: Çocuk Terapisi – Ergen Terapisi – Oyun Terapisi

Esma KILIÇ, 2018 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun oldu. Akademik eğitiminin yanı sıra bilgi ve tecrübesini arttırmak üzere birçok eğitim ve seminerlere katılan E. Kılıç, mezuniyetinin ardından Bütüncül Psikoterapi Eğitimi’ne başlamıştır. Meslek hayatı boyunca çocuk testleri, çocuk terapisi, ergen terapisi,oyun terapisi, hipnotik yeniden işlemlemleme terapisi (hyt) eğitimlerini almıştır. Bu alanlarda süpervizyon alarak danışanlarını görmeye devam etmektedir.
Şu an İlişkisel Psikoloji Enstitüsünde çocuk, ergen, aile ve oyun terapisi seanslarına devam etmektedir. Aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD- Adolesan Bilim Dalında süpervizyon destekli gönüllü terapistlik yapmaktadır.

Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve Psikoterapi Enstitüsü Hipnoz Derneği üyesidir.

Uz. Psk. Utku Arat – Özel Gereksinimli Bireyler ve Bir Diğer Özel Gereksinim Olarak RAM’larda Koruyucu Ruh Sağlığı Çalışmaları

Adınız *
Utku

Soyadınız *
Arat

Doğum Tarihiniz *
13/09/1985

Cep Telefon *
05325225382

Mail Adresi *
aratutku@hotmail.com

Çalıştığınız Kurum ve Göreviniz
Rehberlik ve Araştırma Merkezi – Psikolojik Danışman

İş Adresi
İstanbul

Lisans Eğitim Durumu *
PDR

Yüksek Lisans Eğitim Durumu *
Klinik Psikoloji

Şu anda yaptığınız mesleğiniz*
Psikolojik Danışman

Özgeçmiş
Atatürk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans/ 2003-2007
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans/ 2015-2017
Bütüncül Psikoterapi Eğitimi-Psikoterapi Enstitüsü, Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ
Kognitif ve Davranışçı Terapi Eğitimi (Teorik)-KDTD, Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur
EMDR 1. ve 2. Düzey Eğitimi-Davranış Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikolog Emre KONUK
Şema Terapi Eğitimi-Psikonet, Psikiyatrist Dr. H. Alp KARAOSMANOĞLU
Çocuklarda ve Gençlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Türk Pdr Derneği, Yrd. Doç. Dr. Nevin DÖLEK
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi, Türk Pdr Derneği, Yrd. Doç. Dr. Nevin DÖLEK
7-19 Yaş Aile Rehberliği Programı, MEB

Uz. Psk. Dan. Songül Çavdar – Özel Gereksinimli Bireyler ve Bir Diğer Özel Gereksinim Olarak RAM’larda Koruyucu Ruh Sağlığı Çalışmaları

Lise eğitimini Burdur/Bucak Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’ne girdim. Üniversite yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nde 7 ay süre ile dil eğitimimi tamamladım.
Lisans eğitimim boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde gözlem yapma şansı buldum. Hemen ardından yüksek lisans eğitimimi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında tezli yüksek lisans programını bitirdim. Tezimi yazarken hipnoterapi ve pskinaliz kökenli terapilerden oldukça etkilendiğimi söylemeliyim. Bu ilgimden dolayı alanında kendini kanıtlamış olan Türkiye’de ilk ve tek kuruluş olan Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde Uzm. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ tarafından verilen Bütüncül Psikoterapi Eğitimi’ne (1080 saat) (süpervizyon) devam etmekteyim. 2013- 2019 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında psikolojik danışmanlık görevimi yerine getirdim. Bu esnada Boğaziçi Üniversitesi (YADYOK) bir kur ders saati olan 11 Kurluk Genel İngilizce kursunu tamamladım. Ardından ikinci olarak klinik psikoloji yüksek lisansımı Kent Üniversitesi’nde tamamladım.
Tanı ve tedavi amaçlı olarak kullanabileceğim, Uzm. Dr. Tahir Özakkaş tarafından verilen hipnoz eğitimimi (96 saat) tamamladım.
Aile ve evlilik terapileri eğitimimi Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’nun kurucusu ve direktörü olduğu, “İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü”nde (40 saat) tamamladım.
Oyun Terapileri Derneği Genel Başkan’ı Klinik Psikolog ve Oyun Terapisti Birgül Emiroğlu Bakay’ın Oyun terapisi (42 saat) eğitimimi tamamladım.
Ayrıca çocuk testleri, çocuk zeka testleri eğitimlerimi MEB Hizmet İçi Eğitimler kapsamında tamamladım.

Çalıştığım konular özellikle;
o Anksiyete Bozuklukları
o Cinsel İşlev Bozuklukları
o Reaktif Duygudurum Bozuklukları
o Somatoform Bozukluklar
o Disosiyatif Bozukluklar
o Yeme Bozuklukları
o Uyum Bozuklukları
o Davranış Bozuklukları
o Madde Kullanımı ve Alkol Kullanım Bozuklukları
o Dürtü Kontrol Bozuklukları
o Kişilik Bozuklukları

EĞİTİM, SÖYLEŞİ, SERTİFİKA VE ÜYELİKLERİM

Dr. Nevin DÖLEK ; Psikolojik Eğitim Gelişim ve Destek Derneği- Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Eğitimi
ODTÜ – Hürol Fışıloğlu; Aile Ve Evlilik Terapisi Eğitimi
Oyun Terapileri Derneği Birgül Bakay; Oyun Terapisi Eğitimi
Psikoterapi Enstitüsü Uz. Dr. Tahir Özakkaş Bütüncül Psikoterapi Eğitimi(1080 saat)
Uzm. Dr.Tahir ÖZAKKAŞ – Psikoterapi Enstitüsü – Bütüncül Psikoterapi Süpervizyon Eğitimi (Devam Ediyor)

Milli Eğitim Bakanlığı ; Özel Yetenekli Bireyler Farkındalık Eğitim Semineri
Milli Eğitim Bakanlığı ; Otizm Spektrum Bozukluğu Farkındalık Eğitim Semineri​
Milli Eğitim Bakanlığı ; Özel Öğrenme Güçlüğü Farkındalık Eğitim Semineri ​
Milli Eğitim Bakanlığı ; – Dil ve Konuşma Güçlüğü Kursu​
Milli Eğitim Bakanlığı WISC – R Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Uygulayıcı Yetiştirme Kursu (Sertifikasyonu tamamlanmış Wisc-r uygulayıcısı)
Milli Eğitim Bakanlığı; Çocuk Koruma Kanunu Danışmanlık Tedbiri Kararları Uygulayıcı Yetiştirme Kursu
Milli Eğitim Bakanlığı; Anadolu-Sak Zeka Ölçeği (ASİS) Uygulayıcı Yetiştirme Kursu (Sertifikasyonu tamamlanmış ASİS uygulayıcısı)
Milli Eğitim Bakanlığı; Zekâ Oyunları Kursu 1 ve 2
Milli Eğitim Bakanlığı; Üniversite Tercihi Kursu
Milli Eğitim Bakanlığı; Psiko Eğitim Uygulayıcı Eğitimi Kursu
Milli Eğitim Bakanlığı; Eğitimde Drama Teknikleri Kursu
Milli Eğitim Bakanlığı; İletişim Becerileri ve Beden Dili Kursu
Milli Eğitim Bakanlığı; Akran Arabuluculuğu Eğitimi

Uz. Dr. Tahir Özakkaş; Bütüncül Psikoterapide Rüya Analizi Söyleşi
Uz. Dr. Tahir Özakkaş; Rölatif Bütüncül Psikoterapi Söyleşi
Uz. Dr. Tahir Özakkaş; Kernberg’in Aktarım Odaklı Terapisi Söyleşi
Uz. Dr. Tahir Özakkaş Psikanalitik Psikoterapi Söyleşi
Uz. Dr. Tahir Özakkaş Masterson’un Kendilik Bozuklukları Psikanalitik Psikoterapisi Söyleşi
Uz. Dr. Tahir Özakkaş; Duygu Odaklı Terapi Söyleşi
Uz. Dr. Tahir Özakkaş; Duygu Odaklı Çift Terapisi Söyleşi
Uz. Dr. Tahir Özakkaş; Aktarım Odaklı Psikoterapi Söyleşi
Uz. Dr. Tahir Özakkaş; Kısa Dinamik Psikoterapi Söyleşi
Mehmet Zihni Sungur; Kognitif Davranışçı Terapi Söyleşi
Uz. Dr. Tahir Özakkaş; Hipnoz ve Hipnoterapi Söyleşi
Uz. Dr. Tahir Özakkaş, Psikoterapide Rüya Analizi Söyleşi

I.Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi
II.Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi

Hipnoz Derneği Üyesi
Psikoterapi Enstitüsü Derneği Üyesi
Türk Psikolojik Danışma Rehberlik Derneği Üyesi

Klinik Psk. Sümeyye Geçimli – Çocuk Koruma Kanunu Perspektifinde Koruyucu Ruh Sağlığına Bakış

Doğum Tarihi: 12 Temmuz 1986

Cep Tel: +90 (538) 418 20 00

E-Mail: gecimlis@gmail.com

LinkedIn: linkedin.com/in/gecimli

EĞİTİM

Eylül 2013 / Eylül 2015 – Üsküdar Üniversitesi, Üsküdar/İstanbul

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

Ekim 2005 / Haziran 2008 The University of Jordan (Ürdün Üniversitesi), Amman/Ürdün

Psikoloji Lisans (B. Sc) (YÖK tarafından denkliği tanınmıştır.)

Eylül 1999 / Haziran 2004 Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kartal/İstanbul                 

KARİYER

Temmuz 2017 / – Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Üsküdar Sosyal Hizmet Mer. Müd.

Psikolog

Ocak 2013 / Temmuz 2017 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Mer. Müd.

Psikolog

Aralık 2010 / Ocak 2012 Kerim Dış Ticaret ve Turizm Şirketi / İstanbul

Sales Executive + Public Relations

Ocak 2010 / Haziran 2011 Gülbahçe Anaokulu / İstanbul

Psikolog

Eylül 2010 / Kasım 2010 MÜSİAD 13.Uluslararası Fuarı & 14. IBF Kongresi Dış İlişkiler Birimi / İstanbul

Arapça Uzmanı

 • Fuar hazırlanışına yardımcı olmak için resmi dili Arapça olan ülkelerdeki irtibat noktaları ile yazışmaların ve görüşmelerin yürütülmesi

Ekim 2009 / Ocak 2010 Işık Çocuk Yuvası / İstanbul

Psikolog

PROJE ve STAJLAR

Haziran 2015 Yüksek Lisans Stajı, NP İstanbul Beyin Hastanesi

Ocak    2009 / – Gönüllü Arapça Tercümanlığı, İHH İnsani Yardım Vakfı

Nisan    2008 / Haziran 2008 Stajyer Psikolog, Psikiyatrist Felah Temimi / Ürdün

Şubat   2008 / Haziran 2008 Stajyer Psikolog, Kadın ve Çocukları Koruma Derneği / Ürdün

EĞİTİMLER

Ekim 2019 Danışmanlık Tedbir Kararının Uygulanması Eğitimi / İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü & Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek komiserliği

Temmuz 2019 Travma ve Pikososyal Müdalahale Eğitimi / Maya Vakfı

Haziran 2019 Bütüncül Psikoterapi 2.Aşama Formülasyon / Psikoterapi Enstitüsü

Mayıs 2019 Duygu Odaklı Bireysel Terapi / Psikoterapi Enstitüsü

Şubat 2019 Hipnotik Yeniden İşlemleme Terapisi (HYT) / Dr. Haluk ALAN ve Dr. Sinan GÜZEL

Haziran 2018 Bütüncül Psikoterapi 1. Aşama Teori / Psikoterapi Enstitüsü

Eylül 2017 Rorschach ve TAT Test Eğitimi / Rorschach ve Projektif Testler Derneği

Eylül 2016 Başarı Psikolojisi / Dönüşüm Konağı

Mayıs 2016 İletişimde Ustalık Eğitimi / Dönüşüm Konağı

Aralık 2015 MMPI Uygulayıcı Eğitimi / İstanbul Psikoloji Enstitüsü

Şubat- Ağustos 2012 İngilizce Dil Eğitimi / New England School of English / Boston- USA

Şubat 2009 Teoriden Pratiğe Eğitim Programı / Ada Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

Ocak 2009 Peri Masalları Testi / Rorschach ve Projektif Testler Derneği

Ocak 2009 Psikopatoloji Eğitimi 1 / İdemer

Ocak 2009 Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi (Teori & Pratik) / İdemer

Haziran 2008 Nöro Lengüistik Programlamaya Giriş / Ürdün Üniversitesi

Ağustos 2007 Terapi Teknikleri / Ürdün Üniversitesi.

BİLGİSAYAR BİLGİSİ 

Office 2016, 365 (Word, Excel, PowerPoint)

DİLLER

Arapça (Yüksek Seviye) Ammice + Fasih Arapça

İngilizce (Yüksek Seviye)

HOBİ / İLGİ ALANLARI

Psikoloji , Özel Kitap Okuma Çalışmaları, Yabancı Dil, Seyahat, Fotoğraf ve Teknoloji

Psk. Dan. Ahmet Kara – Yeşilay’ın Koruyucu Ruh Sağlığı Çalışmaları

Doğum Tarihi
1990/06/07

Medeni Hal
Evli

Cep Telefon
5394045801

Mail Adresi
mektup.ahmetkara@gmail.com

Web Adresleri

www.ahmetkara.net

www.instagram.com/psk_ahmetkara

Çalıştığım Kurum ve Görevim
Tuzla Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu(DEVLET OKULU) – Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

İş Adresi
Yayla, Şinasi Dural Cd. No:51, 34944 Tuzla/İstanbul

Eğitim Durumu
Lisans- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Yüksek Lisans-Klinik Psikoloji, Üsküdar Üniversitesi(devam ediyor)

Yabancı Dil
İngilizce

Mezun Olduğunuz Okulun Adı ve Bölümü
Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 2008-2011

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 2011-2012

Çalıştığım Kurumlar

 • PRA Reklam Ajansı-2010
 • Konya Başaran Dershanesi- Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen-2011
 • Jandarma Eğitim Komutanlığı-Rehberlik ve Danışma Merkezi-2013
 • Türkoğlu Fatih Ortaokulu- Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen-2015
 • Turgut Reis ÇPAL- Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen 2016
 • Kartal Yakacık Ayyüzlü Anaokulu-2018

 Katıldığım Eğitimler

 • Meram Rehberlik ve Araştırma Merkezi Ana-Baba Okulu-2011 KONYA
 • Eğitimde Yeni Yönelimler-2011 KONYA
 • Koruyucu Ruh Sağlığı J.Eğt. K.lığı-2013 ANKARA
 • 07-19 Yaş Aile Rehberliği Programı Uygulayıcı Eğitimi-2014 KAHRAMANMARAŞ
 • Travma ve Baş etme Yöntemleri-2015 KAHRAMANMARAŞ
 • Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Kursu-2015 KAHRAMANMARAŞ
 • Parçalanmış Aile Çocuklarına Yaklaşım-2015 KOCAELİ
 • Bütüncül Psikoterapi (1. Aşama Teori)-2015 KOCAELİ
 • Bütüncül Psikoterapi (2. Aşama Formulasyon)-2016 KOCAELİ
 • Bütüncül Psikoterapi (3. Aşama Süpervizyon)-2017 KOCAELİ
 • Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrencileri Olan Öğretmenlerin Eğitimi-2017 YALOVA
 • Hortikültürel Terapi-2018 Plymouth, İNGİLTERE
 • Beden Konuştuğunda, Halime Odağ Psikanaliz Vakfı-2019 İZMİR

Projeler:

 • Engelli Öğrencilerin Eğitiminde Seramik teknikler-2019 Salamanca, İspanya
 • Hortikültrelterapiterapi bahçeleri)için Avrupa-2018 Londra, İngiltere
 • Bağımlılıklarla Mücadelede Yetişkin Eğitimleri, Tuzla Yeşilay 2019
 • Kendini Geliştir Öğrenciyi Yetiştir, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Tuzla,2019

Üyelikler:

 • Psikoterapi Enstitüsü Dernegi
 • HETADER
 • Türk PDR Dernegi
 • Türkiye Yeşilay Cemiyeti

 Hobiler:

Satranç, Sinema, Psikoloji, Grafik

Psk. Eyüp Eren – Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Yerel Yönetimler Bağlamında Sağlanması

İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. 2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinden “Pedagojik Formasyon” sertifikasını aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında psikolog olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Psikoterapi Enstitüsü Bütüncül Psikoterapi Eğitiminin 2. yılında Formülasyon Eğitimine  devam etmektedir. Türkiye Psikologlar Derneği ve Psikoterapi Enstitüsü Derneği üyesidir.

2013 yılında İzmir TPÖÇ İzmir Ekonomi Üniversitesi 18.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresine, 2014 yılında Samsun’da 19 Mayıs Üniversitesi 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresine, 2015 yılında Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi 20. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresinde 3 gün süren kongre sunumlarına ve atölye çalışmalarına katılmıştır. Lacancı Forum Türkiye Psikanaliz Derneği’nin 10 Ocak 2016 tarihinde düzenlenen “Lacancı Psikanalitik Çalışma Günleri I.” Psikanalizde Semptomun Güncel Biçimleri konulu çalışmasına katılmıştır. Türk Psikologlar Derneğinin Başkent Üniversitesinde 5-7 Mayıs 2017 de düzenlediği “Umudu Yeşertmek” Temalı VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumuna ve Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin tarafından yapılan Ç03 Klinik Psikolojide Yeni Bir Ufuk: “Bilgece Farkındalık (Mindfulness)” çalışma grubuna katılmıştır.   Psikoterapi Enstitüsünün 29 Eylül-1 Ekim 2017 de düzenlediği ” Psikoterapileri Bütünleştirme” Temalı 1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi ve 21-23 Eylül 2018 de düzenlenen “Türkiyeden Dünyaya Bütüncül Psikoterapi” Temalı 2. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongre ve atölye çalışmalarına katılmıştır.

Araç çubuğuna atla