5. Sempozyum Temmuz 2019 Düzenleme Kurulu

Emine YANIT

Uzman Psikolojik Danışman

Düzenleme Kurulu Başkanı

Ankara Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun oldu.  İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yüksek lisans yaptı. Mezun olduğundan beri farklı kurumlarda psikolojik danışman olarak çalıştı. Şu anda çocuk ve ergenlerle psikolojik danışma çalışmalarına ve Bütüncül Psikoterapi Eğitimine devam etmektedir.

 

 

Dr. Tuğba Seda ÇOLAK

Psikolojik Danışman

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Sakarya Üniversitesinde tamamlamıştır. Çeşitli terapi yöntemleri ve psikolojik testlerle ilgili eğitimlere katılmış, makaleler yazarak alana katkı sağlamıştır. Halen Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Merve ÖKTEM

Psikolog

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji lisansıma devam ederken İstanbul Üniversitesi nöropsikoloji alanında staj yaptım. Lisansımı bitirdikten sonra Bütüncül Psikoterapi eğitimi almaya başladım, aynı zamanda İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programına devam etmekteyim.

 

Nurcan AYDAY

Psikolojik Danışman 

1985 yılı Mersin doğumluyum. Erzurum Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden 2008 yılında mezun oldum. Devlet kurumları ve özel  sektör dahil olmak üzere meslekte 10.yılımı tamamladım. Bütüncül Psikoterapi eğitimine  devam etmekte olup, Gebze’de kendi kurduğum psikolojik danışmanlık ofisimde hizmet vermeye devam etmekteyim.

 

Sabiha Çiğdem ÇAKAR

Psikolojik Danışman

2007 yılında Çukurova Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından mezun oldu. 2008 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığında Okul Psikolojik Danışmanlığı yapmaktadır. Aldığı eğitimler; Aile Danışmanlığı Eğitimi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi, Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi, Objektif ve Projektif Testler Eğitimi, Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Danışmanlık Eğitimi, Çocuk Resimlerinin Psiko-Pedagojik Açıdan İncelenmesi Eğitimi,  Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (teorik) tamamladı,  Bütüncül Psikoterapi Formülasyon Eğitimine devam etmektedir.

 

 

Selçuk TOKAÇ

Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi PDR bölümünde yüksek lisans ders yılını tamamlayıp sonrasında ise Beykent Üniversite’si klinik psikoloji programından mezun olmuştur. ABD Drake University’den çocuk ve ergen terapisi üzerine eğitimlerini tamamlamıştır. ODTÜ Klinik Psikoloji Profesörü Hürol FIŞILOĞLU’yla ‘Aile ve Evlilik Terapileri’ üzerine bir kitap çalışması yapmıştır. Halen Bütüncül Psikoterapi eğitimlerini sürdürmektedir.

 

 

Abdullah KORKMAZ

Psikolojik Danışman 

Konya doğumlu  ilköğretim ve lise eğitimini Konya’da tamamladı. Pamukkale  Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden 2009 yılında mezun olduktan sonra mesleğe rehber öğretmen olarak başladı. Mesleki kariyerini psikoterapistliğe doğru yöneltme kararının ardından eğitimlere ağırlık verdi. Çalışma alanını çocuklar ve çiftler olarak belirledi. Çocuk testleri uygulayıcısı, oyun terapisti ve çift terapisti olarak çalışmaya devam etmektedir.

 

Harun ASAN

Psikolog

Bakü Devlet Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun oldum. Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında yüksek lisans tez aşamasındayım. Aynı zamanda bütüncül psikoterapi eğitimine devam etmekteyim. Evlilik ve aile danışmanlığı ve hipnoz eğitimleri aldım. Daha çok hipnoterapi, korku, fobi ve anksiyete üzerine çalışmalar yapmakta olup aynı zamanda özel bir kolejde psikolojik danışman olarak çalışmaktayım.

Araç çubuğuna atla