1.Sempozyum Mart 2019 Düzenleme Kurulu

Sibel Demir,(Düzenleme Kurulu Başkanı)

Bursa’da doğdu. İlköğretim ve liseyi Bursa’ da tamamladıktan sonra lisans eğitimini Pamukkale Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde bitirmiştir. 2009 yılından itibaren okulların rehberlik servislerinde çalışıyor olup, halen psikolojik danışman olarak çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel terapiler yürütmektedir. Mesleki gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim, seminer, sempozyum ve kongrelere katılmaya devam etmektedir.

 

 

Psikolojik Danışman Ali ULUDAĞ,1981 yılında Manisa’da doğdu. İlköğretim ve liseyi Manisa Alaşehir’de okuduktan sonra 1999 yılında Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü kazandı. Üniversite eğitimini ve askerliğini bitirdikten sonra özel eğitim gereksinimli bireylerin eğitim gördüğü özel bir rehabilitasyon merkezinde 3 yıl psikolojik danışmanlık yaptı. 2010 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığında Psikolojik Danışman olarak görev yapmaktadır.

 

 

Psikoterapist Ayşe ERENLER, 1988 Kırıkkale doğumlu. ilköğretim ve orta öğrenimini Kırıkkale’de tamamlamış, 2007 yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü kazanmıştır. 2011 yılında mezun olduktan sonra çalışmalarına özel eğitimler, seminerler, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile devam etmektedir. Bütüncül Psikoterapi Teori eğitimini tamamlamış, formulasyona halen devam etmektedir.  Bütüncül Psikoterapi; Klasik Psikanaliz, Bağlanma-Ayrışma(Bowlby), Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi, Ego Psikolojisi, Nesne İlişkileri, Aktarım Odaklı Psikoterapi, Masterson Yaklaşımı, Kendilik Psikolojisi, İlişkisel Psikanaliz, Transaksiyonel Analiz, Varoluşçu Psikoterapi gibi kuram ve ekollerin birleşimden oluşan danışan odaklı terapi biçimidir.Çiftlere ve ailelere yönelik Duygu odaklı çift terapisi eğitimini tamamlamıştır. Çocuklara yönelik Oyun Terapisi, Çocuk Değerlendirme Testleri ve ZekaTestleri(CAS) eğitimlerini tamamlamış ve birçok kongre ve sempozyuma katılmıştır. Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce Rehberlik Araştırma Merkezi ve Romanya ortaklı parçalanmış aile çocuklarına yönelik ‘Let’s Share Our Ploblems’ isimli Comenius Projesi’nin 2 yıl eğitim koordinatörlüğünü yürütmüştür.2012-2013 yıllarında çalışmalarından ötürü Düzce Valiliği tarafından Başarı Belgesiyle ödüllendirilmiştir. Ayşe Erenler evli ve bir kız çocuk annesidir. Ayşe Ereneler çalışmalarına özel anaokullarına yönelik seminerler, eğitimler ve danışmanlık hizmetleriyle devam etmektedir. 

 

 Klinik Psi. Tuğba AK, 1984 yılında Sinop/Boyabat’ta doğdu. İlkokul ve ortaokulu burada tamamladıktan sonra liseyi Çankırıda tamamladı. 2002-2007 yılında Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalını başarı ile bitirdi. 2008-2009 yılında M.E.B de çalışmaya başladı. Yüksek Lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında tamamlamış olup tez konusu “üniversite öğrencilerinde sosyal görünüş kaygısı çocukluk çağı travmaları, yalnızlık ve problemli internet kullanımı”dır. Np İstanbul nöropsikiyatri hastanesinde staj yaptı. Şimdi ergen ve yetişkinlere bütüncül psikoterapi hizmeti sunmaktadır. Dinamik yönelimli bütüncül Psikoterapi yaklaşımı ile problemleri derinlemesine inceleyen farklı sorunlara farklı terapi teknikleri uygulanmaktadır.

 

 

Psi.Yaprak GÜLMEZ, 1989 Afyonkarahisar’da doğdum. İlköğretim ve Liseyi Isparta’da tamamladıktan sonra 2007-2012 Uludağ Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünü bitirdim. 2012 yılının güz döneminde öğrenci değişim programları aracılığıyla alanıma katkıda bulunmak için Torino Üniversitesi (Universita di Torino-Pscychology) eğitim gördüm. mezun olduktan sonra farklı kurumlarda çocuk ve ergenlerle danışmanlık hizmeti verdim. Şu an İstanbul/Silivri’de bulunan Anka Psikolojik Destek Merkezinde çocuk ergen ve yetişkinlerle çalışmalarıma devam etmekteyim. Çocuklarla Deneyimsel Oyun terapisi; ergen ve yetişkinlerle bütüncül psikoterapi hizmeti sunmaktayım. 

 

 

 Klinik Psi. Begüm UÇMAN, 1989 yılında Isparta’da doğdu. İlkokul ve liseyi burada tamamladıktan sonra 2009-2013 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalını başarı ile bitirdi. 2013 yılında çalışmaya başlayarak farklı kademedeki kurumlarda çocuk ve ergenlere danışmanlık hizmeti verdi. Aynı zamanda yetişkinlerle terapi ve danışmanlık yaptı. 2018 yılında Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine başladı. Şimdi Silivri’de bulunan Anka Psikolojik Destek ve Eğitim Derneğinde çocuk, ergen ve yetişkinlere bütüncül psikoterapi hizmeti sunmaktadır. Bütüncül Psikoterapi yaklaşımı ile problemleri derinlemesine inceleyen farklı sorunlara farklı terapi teknikleri uygulanmaktadır. Bunlar; Davranışçı yaklaşımlar, Bilişsel yaklaşımlar, Psikodinamik yaklaşımlar ve Varolşuşçu yaklaşımlardır. “Bilişsel- davranışçı psikoterapi, Ego Psikolojisi, Nesne İlişkileri, Masterson yaklaşımı, Aktarım Odaklı Psikoterapi, Kendilik Psikolojisi, İlişkisel Psikanaliz, Transaksiyonel Analiz, Varoluşçu Psikoterapi” gibi ekollerin kuram ve tekniklerini kullanarak danışanın ihtiyaçlarına göre şekillenen dinamik bir psikoterapi yaklaşımı uygulamaktadır.

Araç çubuğuna atla